Cognac Andre Petit

דף הבית > Cognac Andre Petit

קוניאק אנדרה פטי

בית אנדרה פטי נחשב לאחד הבתים הותיקים והקלאסים בקוניאק, ושנשארו עד היום בשליטה ובבעלות המשפחה.  25 הקטר בפטיט שמפאן.  התקיים לאורך השנים כספק ותיק ומוערך של הנסי ורמי מרטן, עד שבשנות ה- 60 החליט אנדרה פטי, אביו של הבעלים הנוכחי, (ז’אק, ראה תמונה), לצאת לדרך עצמאית, בשלבים.  ז’אק שירש את העסק 30 שנה לאחר מכן השלים את המהלך. שטחי האחוזה, שהיו בזמנו סביב 100 הקטר (40% פטיט שמפאן, 20% פין בואה והשאר בון בואה),  צומצמו בזמן הירושה. ז’אק מצד שני נשאר עם אוצרות רבים מימי אביו וסבו.

פילוסופית הגידול והייצור קלסית- הימנעות עד כמה שאפשר מריסוסים אם כי לא אורגני, בציר ידני בלבד.  הזיקוק מאידך נעשה עם תנורי גז מבוקרי מחשב כי בסופו של דבר ז’אק פטי הוא בפועל One man operation, ולמעט שלב הבציר, הוא הפועל היחיד בשטח.   האו דה וי מיושן בחדר חביות לח מאד וחשוך וכאשר % האלכוהול מגיע ל- 41% הקוניאק מועבר לדמיג’ון.