מחירון

דף הבית > מחירון

מחירון קלבדוס

מחירשם יצרן
₪ 400Eau de Vie de Cidre 00Cyril Zangs
₪ 590
Didier Lemorton 1999Didier Lemorton
₪ 900
Didier Lemorton 1989Didier Lemorton
₪ 1,200
Didier Lemorton 1980Didier Lemorton
אזלDidier Lemorton 1969Didier Lemorton
₪ 1,990Didier Lemorton 1962Didier Lemorton
₪ 260 *חדש*Eau de Vie de Poire Pacory
₪ 320Calvados Domfrontais 8 ans 100% PoirePacory
אזלCalvados Domfrontais 12 AnsPacory
₪ 425 Calvados Domfrontais 16 ansPacory
₪ 470Calvados Domfrontais 20 AnsPacory
₪ 1,975
Christian Drouin 1969Drouin
אזלLouis Dupont 30 ans non-réduitDupont
₪ 575Michel Huard 1994Huard
₪ 545 Michel Huard 2001Huard
₪ 420 Michel Huard 2013Huard
₪ 395Michel Huard 2012Huard
₪ 395Michel Huard Hors d'AgeHuard
₪ 395 Michel Huard 2016Huard
₪ 380Michel Huard 2018Huard
₪ 315Michel Huard Fleurs de PommierHuard
אזלAdrien Camut 6 ansCamut
₪ 590
Adrien Camut 12 ansCamut
אזלAdrien Camut 18 ansCamut
אזלAdrien Camut Domaine de SemainvilleCamut
₪ 3,450Adrien Camut RareteCamut

מחירון קוניאק

מחירשםיצרן
₪ 295Pineau des Charentes Vieille Réserve RUBYChateau de Beaulon
₪ 295Pineau des Charentes Millésime 2000 BlancChateau de Beaulon
אזלCognac Tradition FamilialeJean Pasquet
אזלLe Cognac de NoelJean Pasquet
₪ 835Le Cognac de ClaudeJean Pasquet
₪ 325Organic 04 Jean Pasquet
₪ 325Cognac Petite Cigue Fin boisFanny Fougerat
₪ 395Cognac Le Laurier d'Apollon Petite ChampagneFanny Fougerat
₪ 295 *חדש*Pineau des Charentes Colibri CharmantFanny Fougerat
₪ 575 Cognac Iris Poivre Borderies XO 2006Fanny Fougerat
₪ 690 Cognac Cedre Blanc Fins Bois 2004 Fanny Fougerat
₪ 1,150 Cognac Le Notoire Fins BoisFanny Fougerat
₪ 3,250
Cognac N°28 Borderies
Cognac Grosperrin
₪ 1,850
Cognac N°64 Borderies Cognac Grosperrin
₪ 1,750
Cognac N°69 Fins BoisCognac Grosperrin
₪ 1,600
Cognac 1973 Petite ChampagneCognac Grosperrin
₪ 1,520Cognac N°71 Petite Champagne Cognac Grosperrin
אזלCognac N°90 Grande ChampagneCognac Grosperrin
אזלCognac Grosperrin N°90 Bois Ordinaire Ile d'OleronCognac Grosperrin
אזלCognac Grosperrin 1990 Fins BoisCognac Grosperrin
₪ 750Cognac Grosperrin 1992 Petite ChampagneCognac Grosperrin
₪ 590
Cognac Grosperrin 2001 Fins Bois OrganicCognac Grosperrin
₪ 590Cognac Grosperrin 25 Ans Bons BoisCognac Grosperrin
₪ 400Cognac Grosperrin Cepages Grande ChampagneCognac Grosperrin
₪ 330
MMC Cuvee 2Cognac Grosperrin
₪ 275Liqueur Orange d'OrCognac Grosperrin
₪ 850FontvieilleRagnaud-Sabourin
₪ 6,750
ParadisRagnaud-Sabourin
₪ 3,250
Coffret Carafe HéritageJacques Esteve
אזלXO Extra 30 ansAndre Petit
אזלCognac Hors d'AgeAndre Petit
₪ 6,100
Reserve FamilialeAndre Petit
₪ 275Pastis de l'Ile de RePastis de l'Ile de Re
₪ 35
Pastis Verresכוס לפסטיס
אזלTulip Verresשישית כוסיות טוליפ

מחירון ארמניאק

מחירשםיצרן
₪ 290Eau de Vie de Vin BlancheDomaine de Paguy
₪ 630Armagnac 15 ansDomaine de Paguy
₪ 495Armagnac Reserve de GastonChateau de Pellehaut
₪ 635
Armagnac 30 ansChateau de Pellehaut
₪ 795Armagnac 40 ansChateau de Pellehaut
אזלLacquy Bas Armagnac 1999Chateau de Lacquy
₪ 495
Lacquy Bas Armagnac 17 ansChateau de Lacquy
אזלBas Armagnac 7 ansChateau de Lacquy
אזלBlanche FB 2018Chateau de Lacquy
₪ 545 Eau de Vie de Folle Blanche Domaine Boingneres
אזלBas-Armagnac SM 5 ans Cepages NoblesDomaine Boingneres
₪ 795 Bas-Armagnac Folle Blanche 2001Domaine Boingneres
₪ 1,400
Bas-Armagnac Folle Blanche 1986Domaine Boingneres
₪ 1,950 *חדש*Bas-Armagnac Cepages Nobles 1979Domaine Boingneres
₪ 2,150 Bas-Armagnac 1976 Cepages NoblesDomaine Boingneres
₪ 4,950
Bas-Armagnac Ugni Blanc 1969Domaine Boingneres
₪ 1,590 Bas-Armagnac Chateau de Gaube 1966Cognac Grosperrin

מחירון בורגון

מחירשםיצרן
אזלVJ MaturationMichel Couvreur
אזלOveraged 12y 52%Michel Couvreur
₪ 1,250
Blossoming Auld SherriedMichel Couvreur
₪ 625 CANDIDMichel Couvreur
₪ 1,900 ALBA 2002 SINGLE CASK WHISKYMichel Couvreur
₪ 390Marc de Bourgogne Hors d'AgeDidier Meuzard
₪ 390Fine de Bourgogne Hors d'AgeDidier Meuzard
₪ 225Ratafia BlancheDidier Meuzard
אזלRatafia RougeDidier Meuzard
₪ 225
RatatruffeDidier Meuzard
אזלMarc de Bourgogne l'AuthentiqueMaison Jacoulot
אזלMarc de Bourgogne l'Authentique 12 ansMaison Jacoulot
₪ 590Marc de Bourgogne Hospices de Beaune 2006Maison Jacoulot
אזלFine de bourgogne 20 ansMaison Jacoulot
אזלMarc de Bourgogne 2016Guillemot-Michel
אזלMarc de Bourgogne 2016bGuillemot-Michel
₪ 560Fine de Bourgogne 2013 2015Guillemot-Michel
₪ 395Djinn 2021Guillemot-Michel
₪ 240
Creme de Cassis 20%Gilles Joannet