מחירון

דף הבית > מחירון

מחירון קלבדוס

מחירשם יצרן
אזל
Sidre Brut TendreEric Bordelet
אזל
Sydre ArgeletteEric Bordelet
אזלPoire GranitEric Bordelet
₪ 490
Didier Lemorton 1999Didier Lemorton
₪ 1,200
Didier Lemorton 1969Didier Lemorton
₪ 220
Calvados Domfrontais ***Pacory
₪ 290
Calvados Domfrontais 12 AnsPacory
₪ 395
Calvados Domfrontais 20 AnsPacory
₪ 200
בק' אחרונים
SélectionDrouin
₪ 210

La BlancheDrouin
₪ 1,850
Christian Drouin 1969Drouin
אזל

OriginalDupont
₪ 1,100
30 ans non-réduitDupont
אזלCalvados 1969Dupont
אזל
Michel Huard 1999Huard
₪ 490Michel Huard 1992Huard
₪ 460Michel Huard 1994Huard
₪ 320Michel Huard Hors d'AgeHuard
₪ 250Michel Huard Fleurs de PommierHuard
₪ 390
בק' אחרונים
Adrien Camut 6 ansCamut
₪ 500
Adrien Camut 12 ansCamut
₪ 900Domaine de SemainvilleCamut
₪ 3,200Adrien Camut RareteCamut

מחירון קוניאק

מחירשםיצרן
₪ 260 Pineau des Charentes Vieille Réserve RUBYChateau de Beaulon
₪ 275 Pineau des Charentes Millésime 2000 BlancChateau de Beaulon
₪ 250 Cognac l'Organic 04Jean Pasquet
₪ 450Cognac Tradition FamilialeJean Pasquet
₪ 290 Cognac Petite Cigue Fin bois VSOPFanny Fougerat
₪ 360Le Laurier d'Apollon Petite Champagne Vendanges 2010Fanny Fougerat
₪ 670Cognac Fin bois 1992Cognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 880 Cognac Grande Champagne 1988Cognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 1,450 Petite Champagne 1973Cognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 1,200 Cognac Fin Bois N°67Cognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 1,550Cognac Borderies N°64Cognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 1,800Cognac N°48 BorderiesCognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 2,450Cognac N°28 BorderiesCognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 3,600
בק' אחרונים
Cognac N°24 Grande ChampagneCognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 8,000
בק' אחרונים
Cognac N°14 Petite ChampagneCognac Grosperrin
(La Gabare)
אזלFontvieilleRagnaud-Sabourin
₪ 980
בק' אחרונים
FlorilegeRagnaud-Sabourin
₪ 5,800
בק' אחרונים
ParadisRagnaud-Sabourin
₪ 1,500
בק' אחרונים
l'Erotique 1969Vallein-Tercinier
₪ 2,650
בק' אחרונים, המזקקה נסגרה
Coffret Carafe HeritageFamille Esteve

₪ 85
Tulip Verresשישית כוסיות טוליפ

מחירון ארמניאק

מחירשםיצרן
₪ 510Armagnac 15 ansDomaine de Paguy
₪ 375
Armagnac Reserve de GastonChateau de Pellehaut
₪ 450
Armagnac Millésime  1986Chateau de Pellehaut
₪ 490

Armagnac Millésime  1982Chateau de Pellehaut
₪ 680
Armagnac Millésime  1973Chateau de Pellehaut
₪ 550Bas Armagnac 1996Chateau de Lacquy
₪ 650
בק' אחרונים
Bas Armagnac 1991Chateau de Lacquy
₪ 695Bas-Armagnac Folle Blanche 2001Domaine Boingneres
₪ 1,270
Bas-Armagnac Folle Blanche 1986Domaine Boingneres
₪ 1,750Bas-Armagnac Cepages Nobles 1979Domaine Boingneres
₪ 1,300
בק' אחרונים
Bas-Armagnac Chateau de Gaube 1964LG. EMB
₪ 680Armagnac Tenareze - Plant de Graisse 2002Tenareze de Ladeveze
₪ 630
Armagnac Tenareze - Ugni Blanc 1999Tenareze de Ladeveze

מחירון בורגון

מחירשםיצרן
₪ 470Vin Jaune MaturationMichel Couvreur
₪ 520Overaged 12y 52%Michel Couvreur
₪ 1,150Blossoming Auld SherriedMichel Couvreur
₪ 390Marc de Bourgogne Hors d'AgeDidier Meuzard
₪ 390Fine de Bourgogne Hors d'AgeDidier Meuzard
₪ 185Ratafia BlancheDidier Meuzard
₪ 185
Ratafia RougeDidier Meuzard
₪ 420
בק' אחרונים
Marc de Bourgogne Hospices de Beaune MillesimeMaison Jacoulot
₪ 580
בק' אחרונים
Fine de bourgogne 20 ansMaison Jacoulot
₪ 340Marc de Bourgogne 2014Guillemot-Michel
₪ 490Fine de Bourgogne 2013Guillemot-Michel
₪ 205
Creme de Cassis 20%Gilles Joannet