מחירון

דף הבית > מחירון

מחירון קלבדוס

מחירשם יצרן
אזלSidre Brut TendreEric Bordelet
₪ 129
Sydre ArgeletteEric Bordelet
₪ 155
Poire GranitEric Bordelet
אזל
Didier Lemorton 1999Didier Lemorton
₪ 1,150
Didier Lemorton 1969Didier Lemorton
אזל
Calvados Domfrontais ***Pacory
אזל
Calvados Domfrontais 12 AnsPacory
אזל
Calvados Domfrontais 20 AnsPacory
אזלSélectionDrouin
אזלLa BlancheDrouin
₪ 1,850
Christian Drouin 1969Drouin
אזלOriginalDupont
₪ 1,150
30 ans non-réduitDupont
אזלMichel Huard 1992Huard
אזלMichel Huard 1994Huard
₪ 350Michel Huard Hors d'AgeHuard
אזלMichel Huard Fleurs de PommierHuard
אזלAdrien Camut 6 ansCamut
₪ 540
Adrien Camut 12 ansCamut
₪ 890
Domaine de SemainvilleCamut
₪ 3,200Adrien Camut RareteCamut

מחירון קוניאק

מחירשםיצרן
₪ 260 Pineau des Charentes Vieille Réserve RUBYChateau de Beaulon
אזל Pineau des Charentes Millésime 2000 BlancChateau de Beaulon
אזלCognac l'Organic 04Jean Pasquet
₪ 450Cognac Tradition FamilialeJean Pasquet
אזל Cognac Petite Cigue Fin bois VSOPFanny Fougerat
₪ 360Le Laurier d'Apollon Petite Champagne Vendanges 2010Fanny Fougerat
₪ 670Cognac Fin bois 1992Cognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 980 Cognac Grande Champagne 1988Cognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 1,600 Petite Champagne 1973Cognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 1,300 Cognac Fin Bois N°67Cognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 1,700
Cognac Borderies N°64Cognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 1,980
בק' אחרונים
Cognac N°48 BorderiesCognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 2,450
בק' אחרונים
Cognac N°28 BorderiesCognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 3,600
בק' אחרונים
Cognac N°24 Grande ChampagneCognac Grosperrin
(La Gabare)
אזלCognac N°14 Petite ChampagneCognac Grosperrin
(La Gabare)
₪ 780FontvieilleRagnaud-Sabourin
אזל
FlorilegeRagnaud-Sabourin
₪ 5,800
בק' אחרונים
ParadisRagnaud-Sabourin
₪ 1,500
l'Erotique 1969Vallein-Tercinier
₪2,750
Conjugaison 49'Vallein-Tercinier
₪ 2,650Coffret Carafe HeritageFamille Esteve


אזלPastis de l'Ile de Re
₪ 85
Tulip Verresשישית כוסיות טוליפ

מחירון ארמניאק

מחירשםיצרן
₪ 550Armagnac 15 ansDomaine de Paguy
₪ 395
Armagnac Reserve de GastonChateau de Pellehaut
₪ 480
Armagnac Millésime  1986Chateau de Pellehaut
₪ 525Armagnac Millésime  1982Chateau de Pellehaut
₪ 735
Armagnac Millésime  1973Chateau de Pellehaut
₪ 580Bas Armagnac 1996Chateau de Lacquy
אזלBas Armagnac 1991Chateau de Lacquy
₪ 750Bas-Armagnac Folle Blanche 2001Domaine Boingneres
₪ 1,325
Bas-Armagnac Folle Blanche 1986Domaine Boingneres
₪ 1,800Bas-Armagnac Cepages Nobles 1979Domaine Boingneres
₪ 725Armagnac Tenareze - Plant de Graisse 2002Tenareze de Ladeveze
₪ 670
Armagnac Tenareze - Ugni Blanc 1999Tenareze de Ladeveze

מחירון בורגון

מחירשםיצרן
אזלVin Jaune MaturationMichel Couvreur
₪ 520Overaged 12y 52%Michel Couvreur
₪ 1,150
בק' אחרונים
Blossoming Auld SherriedMichel Couvreur
₪ 390Marc de Bourgogne Hors d'AgeDidier Meuzard
₪ 390Fine de Bourgogne Hors d'AgeDidier Meuzard
₪ 185Ratafia BlancheDidier Meuzard
₪ 185
Ratafia RougeDidier Meuzard
₪ 195
RatatruffeDidier Meuzard
אזלMarc de Bourgogne Hospices de Beaune MillesimeMaison Jacoulot
אזלFine de bourgogne 20 ansMaison Jacoulot
₪ 370Marc de Bourgogne 2014Guillemot-Michel
₪ 540Fine de Bourgogne 2013Guillemot-Michel
₪ 205
Creme de Cassis 20%Gilles Joannet