Cognac Tradition Familiale

דף הבית > Eau de Vie > Cognac Tradition Familiale
40% אלכוהול, אסמבלאז' עשיר ומאוזן. בק' אחרונים (התרוקנה החבית)

40% אלכוהול.

ממסך של 40% 2002, 40% 1996 ו- 1% מכל אחת מהשנים 1990-1999.

אף מצוין.  בפה מתיקות מסוימת; סיומת ארוכה מרירה מעט.

להיט המכירות של פאסקה בשנים טרום הקורונה עד שאזל.

נשתה בקלות, עשיר ומאוזן.

בקבוקים אחרונים, חבית אחרונה התרוקנה

** בביקורינו במאי 22 מצאנו בירכתי חדר החביות האפל, מספר ארגזים שהפתיעו את כולנו; הבאנו והנה הם לפניכם. אותו קוניאק, אותו מחיר..