Rattatrufe

דף הבית > Eau de Vie > Rattatrufe
15% אלכוהול; אפריטיף מעולה

שנה לפני הקורונה חזרנו לדידיה.  היתה לו הפתעה עבורנו, משקה שטרח עליו שנתיים ובקבק אותו לאחרונה.  שום דבר מיוחד, רק פטריות כמהין מהאזור שטבלו מספר חודשים ברטאפיה. זהו.

15% אלכוהול, ארומה עדינה ואופיינית. מיוחד וממכר.

יין; לשמרו ככל יין, ולזכור

Didier-himself

שהוא ממשיך להתיישן בבקבוק.