Ratafia de Bourgogne

דף הבית > Eau de Vie > Ratafia de Bourgogne
16% אלכוהול; אפריטיף מעולה

16% אלכוהול

יין; לשמרו ככל יין, ולזכור שהוא ממשיך להתיישן בבקבוק.