Michel Huard 2016

דף הבית > Eau de Vie > Michel Huard 2016
מרשים ומעולה; 46% אלכוהול

מישל הואר  2016

טעמנו לראשונה בטעימת האורך במאי 2022, במוצאי הקורונה.  46% אלכוהול.  מבחינתנו היה הראשון ברשימה- אף נפלא, עשיר ועוצמתי. בפה עושר טעמי פרי אפוי.