Michel Huard 2013

דף הבית > Eau de Vie > Michel Huard 2013
, מרשים לגילו. 44.7 אלכוהול,

מישל הואר  2013

טעמנו לראשונה בטעימת האורך במאי 2022, במוצאי הקורונה.  בין החביות הצעירות יחסית בלט באלגנטיות שהקרין.