Lacquy Bas Armagnac 17 ans

דף הבית > Eau de Vie > Lacquy Bas Armagnac 17 ans
נקי, מורכב ושתי

באס ארמניאק 17 שנים

באקו 60%, אוני בלאן 20%, קולומבאר 20%.

43.5% אלכוהול. בלנד של 4 שנים, 3 זנים.

נקי, מזכיר את ה- 7 שנים, רק שהוא מורכב יותר ועשיר טעמים.

אף מלא פרי צעיר, ורמזים ראשונים לרנסיו.  כיף של ארמניאק.

שיווקית תואם לסיגר ושוקולד שחור.  ניסינו, גם האחרים..