Fine de Bourgogne 20 ans

דף הבית > Eau de Vie > Fine de Bourgogne 20 ans
43% אלכוהול, מוצלח, מהסדרות המיושנות יותר

43% אלכוהול. פין משנת 1997; המצע מגיע מיקבי גראן קרו שבאזור הקוט-דה-בון.

 אף פירותי עדין ומעט מבושם, פה מרוכז ונפלא וניכר היישון שהושקע, עם מעט

מרירות, עם איזון מרשים ואיכות גבוהה.

כמעט כלל ללא תוספת מים,

ועם זאת, מוצר נפלא.