Cognac 25 ans Bons Bois

דף הבית > Eau de Vie > Cognac 25 ans Bons Bois
בן 25, עם קרוב ל- 50% אלכוהול

בון בואה, בצירים 1995 ודרומה. בחבית, ובועט.  הקוניאק מגיע משולי הדורדון, איזור שאלה, ממגדל מזקק שירש את החלקה אותה הקים סבו ב- 1901, והורישה לאביו שבתורו הורישה לו. במשבר העונתי של 2003 ניסה למכור את הנכס ולא מצא קונה, כך שמכירת חלק מהמלאי היתה אמצעי יחיד שאיפשר לו להחזיק מעל המים.

לבון בואה מוניטין גרועים, פעמים רבות שלא בצדק- גובה של 110 מ’, קרקע רוויית חול וחרסית, ושיטות עבודה ארטיזנליות הנגזרות מגודל החלקות (לדוגמה, אלמביק עם דודים קטנים יחסית).

49.8% אלכוהול. בעל אופי, עוצמתי ומאוזן. צבע זהוב דהוי.

באף ארומת פרי אפוי ושיירי טופי, פה  עם תחושת מליחות מעורבת בטעם ראשון של מתיקות שנעלמת, והמליחות הנותרת גורמת לך למזוג מנה נוספת.

קוניאק בשל, בשיא יישונו. ייחודי מסוגו.