Jean Pasquet- le Cognac de Jean

דף הבית > Eau de Vie > Jean Pasquet- le Cognac de Jean
49.6% אלכוהול, מלאכת מחשבת

הקוניאק מגיע משכנו של ז’אן, ז’אן ביאה, כורם, מגדל ומזקק שגר בשכנות באותו כפר. הקשר בין המשפחות היה קרוב, ז’אן תמך ועזר לז’אן-לוק פאסקה (האב) כאשר עבר למשכנם הנוכחי, וז’אן-לוק עזר לבנותיו של ז’אן  בצעדיהן הראשונות, ומעשית לקח צד פעיל בבלנדינג של משקה זה [השכן נפטר לפני כ-6 שנים והוריש את הכרמים, הבית , המזקקה וחדר החביות לשתי בנותיו].

הקוניאק של ז’אן הוא אחד ממרכיבי סדרה שלמה הנקראת “אוצרות משפחה”. של בתים קטנים באזור, שמכרו לאורך שנים את התוצרת לרמי מרטן ודומותיה, ובמקביל שמרו לעצמם חבית או שתיים.

49.6% אלכוהול. גראן שמפאן. בלנד של 1969 עם 1977 בלי תיעוד . בוקבק ב- 2019.

קוניאק רציני. אף פראי- דלמוניקו מדיום רייר מפולפל על הצלחת, בפה ניקיון ואיזון עם סיומת מעט קרמלית וארוכה. מסיה ז’אק, רק בלי מים..   קוניאק על רמה.

מאוזן ונשתה בקלות. ז’אן פאסקה מגדיר אותו כקוניאק עם אופי.  ממש.